اسپانسرشیپ خانواده

در سیاست گذاریهای دولت کانادا، حفظ و تقویت بنيان خانواده نقش به سزایی داشته و تسهیلات بسیاری برای کمک به انسجام خانواده ها ارایه می گردد. 

در همين راستا دولت کانادا به شهروندان خود امکان آوردن عزیزان خود به کانادا از سراسر دنیا را داده است.

اسپانسرشیپ اعضای خانواده در ۵ گروه زیر قابل تقسیم بندی است:

چه کسی می تواند اسپانسر شود؟

شرایط اوليه ای که هر اسپانسر می‌بایست داشته باشد به شرح زیر است:

۱سن: حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد.

۲وضعیت اقامت: شهروند یا مقیم دایم کانادا باشد.

۳تعهد حمایت مالي: اسپانسر بایستی با دولت کانادا تعهدنامه ای را امضا کند که در آن متعهد به تامین نیازهای اوليه (مسكن، خوراک، پوشاک، هزینه های پزشکی مازاد بر بیمه دولتی،..)شخص اسپانسر شونده میشود. همچنین با شخص اسپانسر شونده نیز می بایست توافقنامه تعهد مالی امضا کند.

۴کمک هزینه دولتی: اسپانسر، مگر به علت داشتن ناتوانی جسمی، نمی بایست در حال دریافت کمک هزینه زندگی از دولت باشد.

۵–  بدهی: اسپانسر نمی بایست به دولت بدهکار بوده و یا ورشکسته باشد.

۶درآمد: حداقل میزان درآمد مورد نیاز (LICO)* بر اساس شخص اسپانسر شونده متفاوت است:

  • برای حمایت از همسر، فرزندان وابسته و فرزندخوانده نیازی به دیدن شرایط LICO نیست.
  • برای پدر و مادر LICO+30% طی سه سال اخیر لازم است.
  • برای سایر افراد خانواده داشتن درآمدی حداقل معادل LICO در طی ۱۲ ماه گذشته لازم است.

*حداقل میزان درآمد مورد نیاز (LICO) بستگی به تعداد اعضا خانواده داشته و به صورت سالیانه توسط دولت کانادا اعلام می گردد.

کارشناسان ما چه کمکی به شما می کنند؟

در صورتیکه تمایل دارید یکی از بستگان خود را از طریق اسپانسرشیپ به کانادا بیاورید، با ما  تماس بگیرید.

با استفاده از مشاوران معتبر (RCIC) در Felicity Immigration، شانس موفقیت خود را در روند درخواست ویزا بهینه می کنید. مشاورين مهاجرت ما در ICCRC ثبت شده اند و از نظر قانونی مجاز به کمک شما هستند که صلاحیت خود را ارزیابی کنید، تمام اسناد را بررسی کنند و از طرف شما به دولت کانادا ارائه دهند. بیایید اطمینان حاصل کنیم که همه فرم ها به درستی تکمیل شده و به موقع ارسال می شوند.