بازیابی وضعیت اقامت کانادا

هنگامی که شما با ویزای اقامت موقت برای گردشگری، کار یا تحصیل وارد کانادا میشوید، شما برای مدت معینی مجاز به ماندن در کانادا هستید. اگر بخواهید بیش از این مدت در کانادا بمانید میبایست حداقل ۳۰ روز پیش از پایان مهلت اقامت، برای تمدید آن اقدام کنید. در اینصورت شما تا زمانی که تصمیم اداره مهاجرت به شما اعلام شود، میتوانید در کانادا مانده و مثل گذشته به فعالیتهای خود (کار، تحصیل،…) ادامه دهید.

اگر به هر دلیلی در فرصت مقرر موفق به اقدام برای تمدید وضعیت خود نشدید، در اینصورت تا ۹۰ روز پس از پایان مهلت اقامت می توانید نسبت به بازیابی اقامت موقت (Restoration of temporary resident status) اقدام کنید.

چه کسی می تواند برای بازیابی وضعیت اقامت اقدام کند؟ 

شرایط لازم برای بازیابی وضعیت اقامت موقت کانادا، به شرح زیر می باشد:

– ماندن در کانادا بیش از زمان مجاز

– شرایط کاری (نوع کار، کارفرما، محل کار) آنها با موارد مندرج در اجازه کار آنها منطبق نیست.

– شرایط تحصیلی (نوع تحصیل، موسسه آموزشی، محل تحصیل) آنها با موارد مندرج در اجازه تحصیل آنها منطبق نیست.

در صورت داشتن شرایط فوق، متقاضی می تواند برای بازیابی وضعیت اقامت خود اقدام کند. لازم به ذکر است تا زمان دریافت تصمیم اداره مهاجرت، متقاضی مجاز به ادامه تحصیل و یا کار در کانادا نمی باشد.

در صورتیکه وضعیت اقامت خود را از دست داده اید، با ما تماس بگیرید تا همکاران ما برای بررسی دقیق شرایط، به شما برای بازیابی وضعیت اقامتتان کمک کنند.

کارشناسان ما چه کمکی به شما می کنند؟

با استفاده از مشاوران معتبر (RCIC) در Felicity Immigration، شانس موفقیت خود را در بازیابی وضعیت اقامت خود افزایش دهید. مشاورين مهاجرت ما در ICCRC ثبت شده اند و از نظر قانونی مجاز به کمک شما هستند که صلاحیت خود را ارزیابی کنید، تمام اسناد را بررسی کنند و از طرف شما به دولت کانادا ارائه دهند. بیایید اطمینان حاصل کنیم که همه فرم ها به درستی تکمیل شده و به موقع ارسال می شوند.