فرم ارزیابی

فرم ارزیابی- نیروی کار ماهر و فنی

۱- اطلاعات شخصی

لطفا مشخصات خود را در این جدول بنویسید.


۲- سوابق تحصیلی

لطفا جزییات آخرین مدرک تحصیلی خود را ذکر فرمایید. در صورتیکه در بیش از یک رشته، مدرک تحصیلی دارید، لطفا دربخش سایر مدارک توضیح دهید.


۳- سوابق کاری

چنانچه در ۱۰ سال گذشته شغلی داشته اید که از آن کسب درآمد کرده اید،‌ لطفا جدول زیر را تکمیل کنید. چنانچه بیش از دو سابقه شغلی دارید، لطفا در بخش سایر سوابق کاری توضیح دهید.


۴- دانش زبان

لطفا مشخصات خود را در این جدول بنویسید.


۵- وضعیت تاهل


۱-۵- مشخصات همسر

لطفا مشخصات همسر خود را وارد فرمایید.


۶- تعداد فرزندان


۱-۶- مشخصات فرزندان

لطفا تعداد و سن فرزندان وابسته خود را وارد فرمایید.


۷- فامیل در کانادا


۸- سابقه سفر


۹- توضیحات تکمیلی

لطفا چنانچه لازم می دانید راجع به هر یک از موارد فوق الذکر توضیح بیشتری بدهید، در اینجا بنویسید.


۱۰- نحوه آشنایی با ما