فرم ارزیابی - سرمایه گذاری

فرم ارزیابی- سرمایه گذاری

۱- اطلاعات شخصی

لطفا مشخصات خود را در این جدول بنویسید.


۲- سوابق تحصیلی

لطفا جزییات آخرین مدرک تحصیلی خود را ذکر فرمایید. 


۳- سوابق کاری

چنانچه در ۱۰ سال گذشته سابقه کار به عنوان مدیر ارشد و یا مالکیت یک بیزینس را داشته اید که از آن کسب درآمد کرده اید،‌ لطفا جدول زیر را تکمیل کنید. چنانچه بیش از یک سابقه شغلی دارید، لطفا در بخش سایر سوابق کاری توضیح دهید.


۴- دانش زبان

لطفا سطح زبان خود را در این جدول بنویسید.


۵- وضعیت تاهل


۱-۵- مشخصات همسر

لطفا مشخصات همسر خود را وارد فرمایید.


۶- میزان دارایی


۷- سابقه سفر


۸- توضیحات تکمیلی

لطفا چنانچه لازم می دانید راجع به هر یک از موارد فوق الذکر توضیح بیشتری بدهید، در اینجا بنویسید.


۹- نحوه آشنایی با ما